TOMMY HILFIGER_TH 1748


Phân khúc: Nữ

Chất liệu viền kính: Kim loại

Chất liệu càng kính: Kim loại

Độ dài tròng kính (mm): 52

Độ dài cầu kính (mm): 19

Độ dài càng kính (mm): 140


Share it: