TOMMY HILFIGER_TH 1739/F


Phân khúc: Nam

Chất liệu viền kính: Acetate

Chất liệu càng kính: Acetate

Độ dài tròng kính (mm): 51

Độ dài cầu kính (mm): 22

Độ dài càng kính (mm): 140


Share it: