TOMMY HILFIGER_TH 1735/F


Phân khúc: Nam

Chất liệu viền kính: Kim loại

Chất liệu càng kính: Kim loại

Độ dài tròng kính (mm): 54

Độ dài cầu kính (mm): 20

Độ dài càng kính (mm): 145


Share it: