TOMMY HILFIGER_TH 1731


Phân khúc: Nam

Chất liệu viền kính: Acetate

Chất liệu càng kính: Acetate

Độ dài tròng kính (mm): 52

Độ dài cầu kính (mm): 16

Độ dài càng kính (mm): 145


Share it: