TOMMY HILFIGER_TH 1730


Phân khúc: Unisex

Chất liệu viền kính: Acetate/Kim loại

Chất liệu càng kính: Acetate

Độ dài tròng kính (mm): 51

Độ dài cầu kính (mm): 20

Độ dài càng kính (mm): 145


Share it: