TOMMY HILFIGER_TH 1712/S


Phân khúc: Unisex

Chất liệu viền kính: Acetate

Chất liệu càng kính: Acetate

Độ dài tròng kính (mm): 54

Độ dài cầu kính (mm): 18

Độ dài càng kính (mm): 145


Share it: