TOMMY HILFIGER_TH 1701/F


Phân khúc: Nam

Chất liệu viền kính: Plastic

Chất liệu càng kính: Plastic

Độ dài tròng kính (mm): 56

Độ dài cầu kính (mm): 17

Độ dài càng kính (mm): 145


Share it: