TOMMY HILFIGER_TH 1632


Phân khúc: Unisex

Chất liệu viền kính: Kim loại

Chất liệu càng kính: Kim loại

Độ dài tròng kính (mm): 47

Độ dài cầu kính (mm): 21

Độ dài càng kính (mm): 145


Share it: