Nikon_NC1023


  • Gọng kính hoàn toàn bằng β titanium thoải mái và nhẹ nhàng
  • Mạ kim loại
  • Chi tiết màu đỏ lấy cảm hứng từ thiết kế máy ảnh Nikon
  • Dành cho 2 giới
  • Sản xuất tại Nhật Bản
  • Độ dài tròng kính (mm): 50
  • Độ dài cầu kính (mm): 19
  • Độ dài càng kính (mm): 145

Share it: