Nikon_NC1022


  • Gọng kính hoàn toàn bằng β titanium thoải mái và nhẹ nhàng
  • Mạ kim loại
  • Chi tiết màu đỏ lấy cảm hứng từ thiết kế máy ảnh Nikon
  • Sản xuất tại Nhật Bản
  • Độ dài tròng kính (mm): 52
  • Độ dài cầu kính (mm): 18
  • Độ dài càng kính (mm): 145

Share it: