Nikon_NC1015S


  • Gọng kính hoàn toàn bằng titanium và cao su
  • Càng kính phủ lớp vân nổi tinh tế, lấy cảm hứng từ thiết kế máy ảnh Nikon
  • Cảm giác đeo vừa vặn nhờ lớp vân nổi bằng cao su ở mặt trong càng kính
  • Khớp nối gọng kính 5 khớp nối chắc chắn
  • Sử dụng tròng phân cực Polashade 2
  • Sản xuất tại Nhật Bản
  • Độ dài tròng kính (mm): 60
  • Độ dài cầu kính (mm): 12
  • Độ dài càng kính (mm): 145

Share it: