Molsion – MS8023


Chất liệu gọng kính: Kim loại
Chất liệu càng kính: Kim loại
Khoảng cách giữa hai mắt kính (mm): 15
Độ dài mắt kính (mm): 58
Độ dài càng kính (mm): 145


Share it: