Molsion – MJ7017


Gọng kính aviator được cải tiến với cầu kính đơn giản và nhẹ nhàng.

Chất liệu gọng kính: Kim loại

Chất liệu càng kính: Kim loại+Nhựa Acetate

Khoảng cách giữa hai mắt kính (mm): 15

Độ dài càng kính (mm): 145

Độ dài mắt kính (mm): 55


Share it: