Potec – Máy đo khúc xạ PRK-8000

$5,900


Đo khúc xạ tự động
Tốc độ đo hàng đầu thế giới
Màn hình nghiêng và xoay theo hướng người dùng
Dải đo rộng hơn

+ -

Share it: