Bolon – BL8057


Thiết kế lục giác độc đáo

Đường viền kim loại xếp lớp. Nhẹ nhàng và thoải mái.

Phong cách thanh lịch, thời trang.


Share it: