Bolon – BL7056


Phong cách vintage cổ điển.

Tròng kính đa màu đối lập nhau.

Gọng kính ngoại cỡ hình dáng độc đáo.


Share it: