Bolon – BL7039


Cảm hứng từ công nghệ hiện đại – futuristic.

Sành điệu và thời thượng.

Có thể kết hợp với dây chuyền đeo kính.


Share it: