Bolon – BL6039


Thiết kế lấy cảm hứng từ trang sức cao cấp, với những đường viền kim loại mỏng trang trí quanh tròng kính và mắt kính quá khổ, phù hợp với phong cách đô thị thanh lịch.


Share it: