Bolon – BJ7056


Gọng kính mắt tròn bán chạy nhất của Bolon.

Hoạ tiết sọc ngang trên càng kính.


Share it: