Bolon – BJ7038


Lấy cảm hứng từ thiết kế kính mát.

Chi tiết nổi khối bằng kim loại, tinh tế và thời thượng.


Share it: