Bolon – BJ7023


Gọng kính aviator kinh điển bằng kim loại, càng kính bằng nhựa acetate đem lại sự thoải mái.

Gá mũi bằng gốm.


Share it: