Bolon – BJ7017


Thiết kế unisex

Gọng kính phù hợp với mọi hình dáng khuôn mặt.

Chất liệu nhẹ, thoải mái


Share it: