Bolon – BJ7013


Kính mắt bản to thời thượng.

Càng kính thanh mảnh bằng nhựa acetate, cá tính và thoải mái.


Share it: