Bolon – BJ5011


Chất liệu nhựa TR và titanium siêu nhẹ.

Thiết kế càng kính mới nhất.


Share it: