Bolon- BJ5009


Viền kính mắt mèo chất liệu nhựa TR màu đen bóng
Càng kính chất liệu thép không rỉ màu vàng kim và nhựa acetate màu đen


Share it: