Bolon- BJ3021


Viền kính mắt vuông vintage, chất liệu nhựa acetate màu đen.
Càng kính chất liệu nhựa acetate màu trong suốt/đen/vàng kim.
Càng kính chất liệu acetate màu ghi/vàng kim trong suốt


Share it: