Bolon – BJ1322


Thiết kế nửa viền kính, chất liệu titanium.

Càng kính bằng ß-titanium dẻo, đem lại sự thoải mái.

Hoạ tiết sọc ngang trên càng kính.


Share it: