Bolon – BJ1315


Cầu kính và càng kính bằng ß-titanium siêu dẻo.

Chuôi kính khuyết móc, có thể kết hợp với dây chuyền đeo kính.


Chia sẻ:
Những danh mục: , , Tags: , ,