Hiển thị 1–15 của 24 kết quả

 • Sort by:
Categories

 • Gọng kính hoàn toàn bằng titanium và cao su
 • Càng kính phủ lớp vân nổi bằng cao su, lấy cảm hứng từ thiết kế máy ảnh Nikon
 • Cảm giác đeo vừa vặn nhờ lớp vân nổi bằng cao su ở mặt trong càng kính
 • Khớp nối gọng kính 5 khớp nối chắc chắn
 • Dành cho 2 giới
 • Sản xuất tại Nhật Bản
 • Độ dài tròng kính (mm): 50
 • Độ dài cầu kính (mm): 20
 • Độ dài càng kính (mm): 145

AVAILABILITY: In stock


 • Gọng kính hoàn toàn bằng titanium và cao su
 • Càng kính phủ lớp vân nổi bằng cao su, lấy cảm hứng từ thiết kế máy ảnh Nikon
 • Cảm giác đeo vừa vặn nhờ lớp vân nổi bằng cao su ở mặt trong càng kính
 • Khớp nối gọng kính 5 khớp nối chắc chắn
 • Sản xuất tại Nhật Bản
 • Độ dài tròng kính (mm): 55
 • Độ dài cầu kính (mm): 18
 • Độ dài càng kính (mm): 145

AVAILABILITY: In stock


 • Gọng kính hoàn toàn bằng titanium và cao su
 • Càng kính phủ lớp vân nổi bằng cao su, lấy cảm hứng từ thiết kế máy ảnh Nikon
 • Cảm giác đeo vừa vặn nhờ lớp vân nổi bằng cao su ở mặt trong càng kính
 • Khớp nối gọng kính 5 khớp nối chắc chắn
 • Sản xuất tại Nhật Bản
 • Độ dài tròng kính (mm): 56
 • Độ dài cầu kính (mm): 16
 • Độ dài càng kính (mm): 145

AVAILABILITY: In stock


 • Gọng kính bằng nhựa acetate và cao su
 • Càng kính phủ lớp vân nổi bằng cao su, lấy cảm hứng từ thiết kế máy ảnh Nikon
 • Cảm giác đeo vừa vặn nhờ lớp vân nổi bằng cao su ở mặt trong càng kính
 • Khớp nối gọng kính 5 khớp nối chắc chắn
 • Sử dụng tròng phân cực Polashade 2
 • Sản xuất tại Nhật Bản
 • Độ dài tròng kính (mm): 56
 • Độ dài cầu kính (mm): 17
 • Độ dài càng kính (mm): 145

AVAILABILITY: In stock


 • Gọng kính bằng nhựa acetate và cao su
 • Càng kính phủ lớp vân nổi bằng cao su, lấy cảm hứng từ thiết kế máy ảnh Nikon
 • Cảm giác đeo vừa vặn nhờ lớp vân nổi bằng cao su ở mặt trong càng kính
 • Khớp nối gọng kính 5 khớp nối chắc chắn
 • Sử dụng tròng phân cực Polashade 2
 • Dành cho 2 giới
 • Sản xuất tại Nhật Bản
 • Độ dài tròng kính (mm): 52
 • Độ dài cầu kính (mm): 20
 • Độ dài càng kính (mm): 145

AVAILABILITY: In stock


 • Gọng kính hoàn toàn bằng titanium và cao su
 • Càng kính phủ lớp vân nổi tinh tế, lấy cảm hứng từ thiết kế máy ảnh Nikon
 • Cảm giác đeo vừa vặn nhờ lớp vân nổi bằng cao su ở mặt trong càng kính
 • Khớp nối gọng kính 5 khớp nối chắc chắn
 • Sử dụng tròng phân cực Polashade 2
 • Sản xuất tại Nhật Bản
 • Độ dài tròng kính (mm): 60
 • Độ dài cầu kính (mm): 12
 • Độ dài càng kính (mm): 145

AVAILABILITY: In stock


 • Gọng kính hoàn toàn bằng titanium và cao su
 • Càng kính phủ lớp vân nổi bằng cao su, lấy cảm hứng từ thiết kế máy ảnh Nikon
 • Cảm giác đeo vừa vặn nhờ lớp vân nổi bằng cao su ở mặt trong càng kính
 • Khớp nối gọng kính 5 khớp nối chắc chắn
 • Dành cho 2 giới
 • Sản xuất tại Nhật Bản
 • Độ dài tròng kính (mm): 53,5
 • Độ dài cầu kính (mm): 19,5
 • Độ dài càng kính (mm): 145

AVAILABILITY: In stock


 • Gọng kính hoàn toàn bằng titanium và cao su
 • Càng kính phủ lớp vân nổi bằng cao su, lấy cảm hứng từ thiết kế máy ảnh Nikon
 • Cảm giác đeo vừa vặn nhờ lớp vân nổi bằng cao su ở mặt trong càng kính
 • Khớp nối gọng kính 5 khớp nối chắc chắn
 • Dành cho 2 giới
 • Sản xuất tại Nhật Bản
 • Độ dài tròng kính (mm): 53,5
 • Độ dài cầu kính (mm): 18,5
 • Độ dài càng kính (mm): 145

AVAILABILITY: In stock


 • Gọng kính bằng nhựa acetate và cao su
 • Càng kính phủ lớp vân nổi bằng cao su, lấy cảm hứng từ thiết kế máy ảnh Nikon
 • Cảm giác đeo vừa vặn nhờ lớp vân nổi bằng cao su ở mặt trong càng kính
 • Khớp nối gọng kính 5 khớp nối chắc chắn
 • Sử dụng tròng phân cực Polashade 2
 • Sản xuất tại Nhật Bản
 • Độ dài tròng kính (mm): 55
 • Độ dài cầu kính (mm): 18
 • Độ dài càng kính (mm): 145

AVAILABILITY: In stock


 • Gọng kính bằng nhựa acetate và cao su, với cầu kính trên bằng kim loại
 • Càng kính phủ lớp vân nổi bằng cao su, lấy cảm hứng từ thiết kế máy ảnh Nikon
 • Cảm giác đeo vừa vặn nhờ lớp vân nổi bằng cao su ở mặt trong càng kính
 • Khớp nối gọng kính 5 khớp nối chắc chắn
 • Sử dụng tròng phân cực Polashade 2
 • Sản xuất tại Nhật Bản
 • Độ dài tròng kính (mm): 56
 • Độ dài cầu kính (mm): 18
 • Độ dài càng kính (mm): 145

AVAILABILITY: In stock


 • Gọng kính hoàn toàn bằng β titanium thoải mái nhẹ nhàng
 • Mạ kim loại
 • Chi tiết màu đỏ lấy cảm hứng từ thiết kế máy ảnh Nikon
 • Dành cho 2 giới
 • Sản xuất tại Nhật Bản
 • Độ dài tròng kính (mm): 55
 • Độ dài cầu kính (mm): 17
 • Độ dài càng kính (mm): 145

AVAILABILITY: In stock


 • Gọng kính hoàn toàn bằng β titanium thoải mái và nhẹ nhàng
 • Mạ kim loại
 • Chi tiết màu đỏ lấy cảm hứng từ thiết kế máy ảnh Nikon
 • Sản xuất tại Nhật Bản
 • Độ dài tròng kính (mm): 57
 • Độ dài cầu kính (mm): 17
 • Độ dài càng kính (mm): 145

AVAILABILITY: In stock


 • Gọng kính hoàn toàn bằng β titanium thoải mái và nhẹ nhàng
 • Mạ kim loại
 • Chi tiết màu đỏ lấy cảm hứng từ thiết kế máy ảnh Nikon
 • Sản xuất tại Nhật Bản
 • Độ dài tròng kính (mm): 52
 • Độ dài cầu kính (mm): 18
 • Độ dài càng kính (mm): 145

AVAILABILITY: In stock


 • Gọng kính hoàn toàn bằng β titanium thoải mái và nhẹ nhàng
 • Mạ kim loại
 • Chi tiết màu đỏ lấy cảm hứng từ thiết kế máy ảnh Nikon
 • Dành cho 2 giới
 • Sản xuất tại Nhật Bản
 • Độ dài tròng kính (mm): 50
 • Độ dài cầu kính (mm): 19
 • Độ dài càng kính (mm): 145

AVAILABILITY: In stock


 • Gọng kính hoàn toàn bằng titanium và β titanium thoải mái và nhẹ nhàng
 • Mạ kim loại
 • Chi tiết màu đỏ lấy cảm hứng từ thiết kế máy ảnh Nikon
 • Sử dụng tròng phân cực Polashade 2
 • Sản xuất tại Nhật Bản
 • Độ dài tròng kính (mm): 55
 • Độ dài cầu kính (mm): 18
 • Độ dài càng kính (mm): 145

AVAILABILITY: In stock