$1,400

Thiết kế nhỏ gọn
Vận hành tốt, độ bền cao
Hệ thống đo thị lực chính xác và nhanh chóng

TÌNH TRẠNG:Còn hàng

$2,050

Nhiều bảng thử phổ biến và chuyên dụng
Màn hình rõ nét, độ bền cao
Tạo sự thoải mái cho bệnh nhân khi đo khám

TÌNH TRẠNG:Còn hàng

$6,500

Thiết kế nhỏ gọn
Hiệu suất đo thị lực mạnh mẽ, chính xác
Cung cấp các bài kiểm tra khác nhau thuận tiện.

TÌNH TRẠNG:Còn hàng

$4,900

Đo khúc xạ, giác mạc
Màn hình cảm ứng;
Giao diện trực quan, dễ sử dụng
Tích hợp các phép đo ngoại biên;

TÌNH TRẠNG:Còn hàng

$5,600

Đo khúc xạ, giác mạc
Màn hình cảm ứng;
Giao diện trực quan, dễ sử dụng
Tích hợp các phép đo ngoại biên;

TÌNH TRẠNG:Còn hàng

$5,900

Đo khúc xạ tự động
Tốc độ đo hàng đầu thế giới
Màn hình nghiêng và xoay theo hướng người dùng
Dải đo rộng hơn

TÌNH TRẠNG:Còn hàng