$3,300

Hơn 100 bảng thử phổ biến và chuyên dụng
Màn hình rõ nét, độ bền cao
Tạo sự thoải mái cho bệnh nhân khi đo khám
Vận hành bằng điều khiển từ xa, kết nối với mặt nạ thử thị lực APH550

TÌNH TRẠNG:Còn hàng

$2,050

Nhiều bảng thử phổ biến và chuyên dụng
Màn hình rõ nét, độ bền cao
Tạo sự thoải mái cho bệnh nhân khi đo khám

TÌNH TRẠNG:Còn hàng

$980

Nhiều bảng thử phổ biến và chuyên dụng
Màn hình rõ nét, độ bền cao
Tạo sự thoải mái cho bệnh nhân khi đo khám

TÌNH TRẠNG:Còn hàng