Hiển thị tất cả 12 kết quả

  • Sort by:
Categories

Phân khúc: Nam giới

Chất liệu viền kính: Nhựa acetate

Chất liệu càng kính: Nhựa acetate

Độ dài tròng kính (mm): 57

Độ dài cầu kính (mm): 16

Độ dài càng kính (mm): 148

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Nam giới

Chất liệu viền kính: Nhựa acetate

Chất liệu càng kính: Nhựa acetate

Độ dài tròng kính (mm): 57

Độ dài cầu kính (mm): 16

Độ dài càng kính (mm): 148

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Nữ giới

Chất liệu viền kính: Nhựa TR

Chất liệu càng kính: Hợp kim

Độ dài tròng kính (mm): 56

Độ dài cầu kính (mm): 16

Độ dài càng kính (mm): 147

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Nữ giới

Chất liệu viền kính: Nhựa TR

Chất liệu càng kính: Hợp kim

Độ dài tròng kính (mm): 61

Độ dài cầu kính (mm): 14

Độ dài càng kính (mm): 147

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Nữ giới

Chất liệu viền kính: Nhựa TR

Chất liệu càng kính: Nhựa TR

Độ dài tròng kính (mm): 60

Độ dài cầu kính (mm): 15

Độ dài càng kính (mm): 145

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Nữ giới

Chất liệu viền kính: Hợp kim

Chất liệu càng kính: Hợp kim

Độ dài tròng kính (mm): 59

Độ dài cầu kính (mm): 16

Độ dài càng kính (mm): 145

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Nữ giới

Chất liệu viền kính: Hợp kim

Chất liệu càng kính: Hợp kim

Độ dài tròng kính (mm): 61

Độ dài cầu kính (mm): 15

Độ dài càng kính (mm): 147

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Nữ giới

Chất liệu viền kính: Hợp kim

Chất liệu càng kính: Hợp kim

Độ dài tròng kính (mm): 60

Độ dài cầu kính (mm): 15

Độ dài càng kính (mm): 147

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Nam giới

Chất liệu viền kính: Hợp kim

Chất liệu càng kính: Hợp kim + CP

Độ dài tròng kính (mm): 60

Độ dài cầu kính (mm): 14

Độ dài càng kính (mm): 147

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Nam giới

Chất liệu viền kính: Hợp kim

Chất liệu càng kính: Hợp kim + CP

Độ dài tròng kính (mm): 59

Độ dài cầu kính (mm): 15

Độ dài càng kính (mm): 148

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Nữ giới

Chất liệu viền kính: Hợp kim

Chất liệu càng kính: Hợp kim

Độ dài tròng kính (mm): 141

Độ dài cầu kính (mm): 0

Độ dài càng kính (mm): 150

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Nữ giới

Chất liệu viền kính: Hợp kim

Chất liệu càng kính: Hợp kim

Độ dài tròng kính (mm): 54

Độ dài cầu kính (mm): 19

Độ dài càng kính (mm): 145

AVAILABILITY: In stock