Hiển thị tất cả 10 kết quả

  • Sort by:
Categories

Phân khúc: Nam giới

Chất liệu viền kính: Acetate

Chất liệu càng kính: Acetate

Độ dài tròng kính (mm): 54

Độ dài cầu kính (mm): 19

Độ dài càng kính (mm): 148

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Nữ giới

Chất liệu viền kính: Nhựa TR

Chất liệu càng kính: Acetate

Độ dài tròng kính (mm): 57

Độ dài cầu kính (mm): 17

Độ dài càng kính (mm): 145

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Nữ giới

Chất liệu viền kính: Nhựa TR

Chất liệu càng kính: Acetate

Độ dài tròng kính (mm): 56

Độ dài cầu kính (mm): 19

Độ dài càng kính (mm): 145

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Nữ giới

Chất liệu viền kính: Hợp kim/Nhựa TR

Chất liệu càng kính: Hợp kim/Nhựa TR

Độ dài tròng kính (mm): 59

Độ dài cầu kính (mm): 17

Độ dài càng kính (mm): 146

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Nam giới

Chất liệu viền kính: Hợp kim

Chất liệu càng kính: Hợp kim/Nhựa CP

Độ dài tròng kính (mm): 59

Độ dài cầu kính (mm): 16

Độ dài càng kính (mm): 145

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Nam giới

Chất liệu viền kính: Hợp kim

Chất liệu càng kính: Hợp kim/Nhựa CP

Độ dài tròng kính (mm): 59

Độ dài cầu kính (mm): 14

Độ dài càng kính (mm): 145

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Nam giới

Chất liệu viền kính: Hợp kim

Chất liệu càng kính: Acetate

Độ dài tròng kính (mm): 59

Độ dài cầu kính (mm): 14

Độ dài càng kính (mm): 145

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Unisex

Chất liệu viền kính: Hợp kim

Chất liệu càng kính: Hợp kim

Độ dài tròng kính (mm): 59

Độ dài cầu kính (mm): 17

Độ dài càng kính (mm): 145

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Nữ

Chất liệu viền kính: Hợp kim

Chất liệu càng kính: Hợp kim

Độ dài tròng kính (mm): 58

Độ dài cầu kính (mm): 16

Độ dài càng kính (mm): 145

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Unisex

Chất liệu viền kính: Hợp kim

Chất liệu càng kính: Hợp kim

Độ dài tròng kính (mm): 54

Độ dài cầu kính (mm): 19

Độ dài càng kính (mm): 145

AVAILABILITY: In stock