Hiển thị tất cả 15 kết quả

  • Sort by:
Categories

Phân khúc: Unisex

Chất liệu viền kính: Nhựa acetate

Chất liệu càng kính: Nhựa acetate

Độ dài tròng kính (mm): 55

Độ dài cầu kính (mm): 17

Độ dài càng kính (mm): 148

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Nam giới

Chất liệu viền kính: Nhựa acetate

Chất liệu càng kính: Thép không rỉ

Độ dài tròng kính (mm): 53

Độ dài cầu kính (mm): 18

Độ dài càng kính (mm): 145

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Nam giới

Chất liệu viền kính: Nhựa acetate

Chất liệu càng kính: Thép không rỉ

Độ dài tròng kính (mm): 53

Độ dài cầu kính (mm): 18

Độ dài càng kính (mm): 145

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Unisex

Chất liệu viền kính: Nhựa acetate

Chất liệu càng kính: Nhựa acetate

Độ dài tròng kính (mm): 52

Độ dài cầu kính (mm): 17

Độ dài càng kính (mm): 147

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Unisex

Chất liệu viền kính: Nhựa acetate

Chất liệu càng kính: Nhựa acetate

Độ dài tròng kính (mm): 53

Độ dài cầu kính (mm): 17

Độ dài càng kính (mm): 147

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Unisex

Chất liệu viền kính: Nhựa acetate

Chất liệu càng kính: Nhựa acetate

Độ dài tròng kính (mm): 50

Độ dài cầu kính (mm): 18

Độ dài càng kính (mm): 147

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Nam giới

Chất liệu viền kính: Nhựa acetate

Chất liệu càng kính: Nhựa acetate

Độ dài tròng kính (mm): 55

Độ dài cầu kính (mm): 16

Độ dài càng kính (mm): 148

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Unisex

Chất liệu viền kính: Nhựa acetate

Chất liệu càng kính: Nhựa acetate

Độ dài tròng kính (mm): 50

Độ dài cầu kính (mm): 19

Độ dài càng kính (mm): 150

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Nam giới

Chất liệu viền kính: Nhựa acetate

Chất liệu càng kính: Nhựa acetate

Độ dài tròng kính (mm): 55

Độ dài cầu kính (mm): 15

Độ dài càng kính (mm): 148

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Nữ giới

Chất liệu viền kính: Nhựa TR

Chất liệu càng kính: Thép không rỉ + CA

Độ dài tròng kính (mm): 50

Độ dài cầu kính (mm): 19

Độ dài càng kính (mm): 147

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Nam giới

Chất liệu viền kính: Hợp kim + CA

Chất liệu càng kính: Nhựa acetate

Độ dài tròng kính (mm): 52

Độ dài cầu kính (mm): 19

Độ dài càng kính (mm): 145

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Unisex

Chất liệu viền kính: Hợp kim

Chất liệu càng kính: β-Titanium + CA

Độ dài tròng kính (mm): 48

Độ dài cầu kính (mm): 19

Độ dài càng kính (mm): 147

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Unisex

Chất liệu viền kính: Hợp kim

Chất liệu càng kính: β-Titanium + CA

Độ dài tròng kính (mm): 49

Độ dài cầu kính (mm): 19

Độ dài càng kính (mm): 147

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Nam giới

Chất liệu viền kính: Hợp kim

Chất liệu càng kính: Nhựa acetate

Độ dài tròng kính (mm): 53

Độ dài cầu kính (mm): 18

Độ dài càng kính (mm): 147

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Nam giới

Chất liệu viền kính: Hợp kim

Chất liệu càng kính: Nhựa acetate

Độ dài tròng kính (mm): 52

Độ dài cầu kính (mm): 18

Độ dài càng kính (mm): 147

AVAILABILITY: In stock