Hiển thị 1–15 của 32 kết quả

  • Sort by:
Categories

Phân khúc: Nữ giới

Chất liệu viền kính: Acetate

Chất liệu càng kính: Acetate

Độ dài tròng kính (mm): 54

Độ dài cầu kính (mm): 16

Độ dài càng kính (mm): 148

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Unisex

Chất liệu viền kính: Acetate

Chất liệu càng kính: Acetate

Độ dài tròng kính (mm): 51

Độ dài cầu kính (mm): 19

Độ dài càng kính (mm): 148

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Unisex

Chất liệu viền kính: Nhựa TR

Chất liệu càng kính: Thép không rỉ + Nhựa CP

Độ dài tròng kính (mm): 50

Độ dài cầu kính (mm): 18

Độ dài càng kính (mm): 147

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Unisex

Chất liệu viền kính: Nhựa TR

Chất liệu càng kính: Thép không rỉ + Nhựa CP

Độ dài tròng kính (mm): 52

Độ dài cầu kính (mm): 17

Độ dài càng kính (mm): 147

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Unisex

Chất liệu viền kính: Nhựa TR

Chất liệu càng kính: Thép không rỉ + Nhựa CP

Độ dài tròng kính (mm): 52

Độ dài cầu kính (mm): 17

Độ dài càng kính (mm): 147

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Unisex

Chất liệu viền kính: Kim loại

Chất liệu càng kính: Kim loại + Acetate

Độ dài tròng kính (mm): 51

Độ dài cầu kính (mm): 17

Độ dài càng kính (mm): 145

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Unisex

Chất liệu viền kính: Kim loại

Chất liệu càng kính: Kim loại + Acetate

Độ dài tròng kính (mm): 51

Độ dài cầu kính (mm): 17

Độ dài càng kính (mm): 145

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Unisex

Chất liệu viền kính: Kim loại

Chất liệu càng kính: Kim loại + Acetate

Độ dài tròng kính (mm): 51

Độ dài cầu kính (mm): 16

Độ dài càng kính (mm): 145

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Unisex

Chất liệu viền kính: Kim loại

Chất liệu càng kính: Kim loại + Acetate

Độ dài tròng kính (mm): 51

Độ dài cầu kính (mm): 17

Độ dài càng kính (mm): 145

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Unisex

Chất liệu viền kính: Kim loại

Chất liệu càng kính: Kim loại

Độ dài tròng kính (mm): 50

Độ dài cầu kính (mm): 18

Độ dài càng kính (mm): 145

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Nam giới

Chất liệu viền kính: Kim loại

Chất liệu càng kính: Nhựa TR + Cao su

Độ dài tròng kính (mm): 52

Độ dài cầu kính (mm): 18

Độ dài càng kính (mm): 147

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Nam giới

Chất liệu viền kính: Kim loại

Chất liệu càng kính: Nhựa TR + Cao su

Độ dài tròng kính (mm): 53

Độ dài cầu kính (mm): 18

Độ dài càng kính (mm): 147

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Nữ giới

Chất liệu viền kính: Kim loại

Chất liệu càng kính: β-Titanium + Acetate

Độ dài tròng kính (mm): 51

Độ dài cầu kính (mm): 19

Độ dài càng kính (mm): 150

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Unisex

Chất liệu viền kính: Kim loại

Chất liệu càng kính: β-Titanium + Acetate

Độ dài tròng kính (mm): 51

Độ dài cầu kính (mm): 19

Độ dài càng kính (mm): 150

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Nữ giới

Chất liệu viền kính: Kim loại

Chất liệu càng kính: Titanium + Acetate

Độ dài tròng kính (mm): 51

Độ dài cầu kính (mm): 19

Độ dài càng kính (mm): 150

AVAILABILITY: In stock