Hiển thị 1–15 của 19 kết quả

  • Sort by:
Categories

Phân khúc: Nữ giới

Chất liệu viền kính: Nhựa acetate

Chất liệu càng kính: Nhựa acetate

Độ dài tròng kính (mm): 64

Độ dài cầu kính (mm): 17

Độ dài càng kính (mm): 150

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Nam giới

Chất liệu viền kính: Nhựa acetate

Chất liệu càng kính: Nhựa acetate

Độ dài tròng kính (mm): 64

Độ dài cầu kính (mm): 15

Độ dài càng kính (mm): 150

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Nam giới

Chất liệu viền kính: Nhựa acetate

Chất liệu càng kính: Nhựa acetate

Độ dài tròng kính (mm): 55

Độ dài cầu kính (mm): 18

Độ dài càng kính (mm): 148

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Nữ giới

Chất liệu viền kính: Nhựa acetate

Chất liệu càng kính: Nhựa acetate

Độ dài tròng kính (mm): 51

Độ dài cầu kính (mm): 20

Độ dài càng kính (mm): 150

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Nam giới

Chất liệu viền kính: Nhựa acetate

Chất liệu càng kính: Nhựa acetate

Độ dài tròng kính (mm): 59

Độ dài cầu kính (mm): 15

Độ dài càng kính (mm): 146

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Nam giới

Chất liệu viền kính: Nhựa acetate

Chất liệu càng kính: Nhựa acetate

Độ dài tròng kính (mm): 58

Độ dài cầu kính (mm): 15

Độ dài càng kính (mm): 146

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Nữ giới

Chất liệu viền kính: Nhựa acetate

Chất liệu càng kính: Nhựa acetate

Độ dài tròng kính (mm): 58

Độ dài cầu kính (mm): 14

Độ dài càng kính (mm): 150

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Nam giới

Chất liệu viền kính: Nhựa acetate

Chất liệu càng kính: Nhựa acetate

Độ dài tròng kính (mm): 56

Độ dài cầu kính (mm): 16

Độ dài càng kính (mm): 146

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Nữ giới

Chất liệu viền kính: Nhựa TR90

Chất liệu càng kính: Nhựa TR | Hợp kim

Độ dài tròng kính (mm): 60

Độ dài cầu kính (mm): 14

Độ dài càng kính (mm): 148

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Nữ giới

Chất liệu viền kính: Nhựa TR + Kim loại

Chất liệu càng kính: Kim loại | CA

Độ dài tròng kính (mm): 56

Độ dài cầu kính (mm): 19

Độ dài càng kính (mm): 147

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Nữ giới

Chất liệu viền kính: Nhựa TR + Kim loại

Chất liệu càng kính: Kim loại

Độ dài tròng kính (mm): 56

Độ dài cầu kính (mm): 15

Độ dài càng kính (mm): 148

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Nữ giới

Chất liệu viền kính: Kim loại

Chất liệu càng kính: Kim loại | CA

Độ dài tròng kính (mm): 60

Độ dài cầu kính (mm): 18

Độ dài càng kính (mm): 147

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Nữ giới

Chất liệu viền kính: Kim loại

Chất liệu càng kính: Kim loại

Độ dài tròng kính (mm): 61

Độ dài cầu kính (mm): 16

Độ dài càng kính (mm): 148

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Nữ giới

Chất liệu viền kính: Kim loại

Chất liệu càng kính: Kim loại | CA

Độ dài tròng kính (mm): 61

Độ dài cầu kính (mm): 15

Độ dài càng kính (mm): 145

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Nam giới

Chất liệu viền kính: Kim loại

Chất liệu càng kính: Kim loại | CA

Độ dài tròng kính (mm): 60

Độ dài cầu kính (mm): 13

Độ dài càng kính (mm): 146

AVAILABILITY: In stock