Hiển thị 1–15 của 16 kết quả

  • Sort by:
Categories

Phân khúc: Trẻ em

Chất liệu viền kính: Nylon

Chất liệu càng kính: Nylon

Độ dài tròng kính (mm): 130

Độ dài cầu kính (mm): 00

Độ dài càng kính (mm): 138

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Trẻ em

Chất liệu viền kính: Nylon

Chất liệu càng kính: Nylon

Độ dài tròng kính (mm): 130

Độ dài cầu kính (mm): 00

Độ dài càng kính (mm): 138

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Trẻ em

Chất liệu viền kính: Thép không rỉ

Chất liệu càng kính: Thép không rỉ

Độ dài tròng kính (mm): 53

Độ dài cầu kính (mm): 12

Độ dài càng kính (mm): 140

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Nam giới

Chất liệu viền kính: Titanium

Chất liệu càng kính: Titanium

Độ dài tròng kính (mm): 55

Độ dài cầu kính (mm): 17

Độ dài càng kính (mm): 148

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Nam giới

Chất liệu viền kính: Titanium

Chất liệu càng kính: Titanium

Độ dài tròng kính (mm): 56

Độ dài cầu kính (mm): 17

Độ dài càng kính (mm): 145

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Nam giới

Chất liệu viền kính: Titanium

Chất liệu càng kính: Titanium

Độ dài tròng kính (mm): 56

Độ dài cầu kính (mm): 17

Độ dài càng kính (mm): 145

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Nam giới

Chất liệu viền kính: Acetate

Chất liệu càng kính: Acetate

Độ dài tròng kính (mm): 55

Độ dài cầu kính (mm): 16

Độ dài càng kính (mm): 146

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Nữ giới

Chất liệu viền kính: Nylon

Chất liệu càng kính: Nylon

Độ dài tròng kính (mm): 144

Độ dài cầu kính (mm): 0

Độ dài càng kính (mm): 150

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Unisex

Chất liệu viền kính: Acetate

Chất liệu càng kính: Titanium

Độ dài tròng kính (mm): 50

Độ dài cầu kính (mm): 19

Độ dài càng kính (mm): 148

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Nữ giới

Chất liệu viền kính: Kim loại

Chất liệu càng kính: Kim loại

Độ dài tròng kính (mm): 59

Độ dài cầu kính (mm): 17

Độ dài càng kính (mm): 148

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Nữ giới

Chất liệu viền kính: Kim loại

Chất liệu càng kính: Kim loại

Độ dài tròng kính (mm): 54

Độ dài cầu kính (mm): 15

Độ dài càng kính (mm): 146

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Nam giới

Chất liệu viền kính: Kim loại

Chất liệu càng kính: Kim loại

Độ dài tròng kính (mm): 55

Độ dài cầu kính (mm): 16

Độ dài càng kính (mm): 145

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Unisex

Chất liệu viền kính: Kim loại

Chất liệu càng kính: Kim loại

Độ dài tròng kính (mm): 54

Độ dài cầu kính (mm): 16

Độ dài càng kính (mm): 145

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Unisex

Chất liệu viền kính: Kim loại

Chất liệu càng kính: Kim loại

Độ dài tròng kính (mm): 58

Độ dài cầu kính (mm): 17

Độ dài càng kính (mm): 147

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Unisex

Chất liệu viền kính: Kim loại

Chất liệu càng kính: Kim loại

Độ dài tròng kính (mm): 50

Độ dài cầu kính (mm): 19

Độ dài càng kính (mm): 145

AVAILABILITY: In stock