Showing 1–15 of 21 results

  • Sort by:
Categories

Phân khúc: Nam giới

Chất liệu viền kính: Nhựa Acetate

Chất liệu càng kính: Nhựa Acetate

Độ dài tròng kính (mm): 52

Độ dài cầu kính (mm): 19

Độ dài càng kính (mm): 148

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Nữ giới

Chất liệu viền kính: Nhựa TR90

Chất liệu càng kính: Kim loại

Độ dài tròng kính (mm): 59

Độ dài cầu kính (mm): 14

Độ dài càng kính (mm): 150

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Nữ giới

Chất liệu viền kính: Nhựa TR90

Chất liệu càng kính: Kim loại

Độ dài tròng kính (mm): 59

Độ dài cầu kính (mm): 16

Độ dài càng kính (mm): 142

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Nữ giới

Chất liệu viền kính: Nhựa TR90

Chất liệu càng kính: Kim loại

Độ dài tròng kính (mm): 57

Độ dài cầu kính (mm): 18

Độ dài càng kính (mm): 146

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Nam giới

Chất liệu viền kính: Kim loại

Chất liệu càng kính: Nhựa Acetate

Độ dài tròng kính (mm): 55

Độ dài cầu kính (mm): 19

Độ dài càng kính (mm): 148

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Nữ giới

Chất liệu viền kính: Nhựa TR90

Chất liệu càng kính: Kim loại

Độ dài tròng kính (mm): 59

Độ dài cầu kính (mm): 15

Độ dài càng kính (mm): 146

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Nữ giới

Chất liệu viền kính: Nhựa Acetate

Chất liệu càng kính: Kim loại

Độ dài tròng kính (mm): 55

Độ dài cầu kính (mm): 18

Độ dài càng kính (mm): 148

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Nam giới

Chất liệu viền kính: Kim loại

Chất liệu càng kính: Kim loại

Độ dài tròng kính (mm): 58

Độ dài cầu kính (mm): 16

Độ dài càng kính (mm): 148

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Nam giới, Nữ giới

Chất liệu viền kính: Kim loại

Chất liệu càng kính: Kim loại

Độ dài tròng kính (mm): 56

Độ dài cầu kính (mm): 17

Độ dài càng kính (mm): 148

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Nữ giới

Chất liệu viền kính: Kim loại

Chất liệu càng kính: Kim loại

Độ dài tròng kính (mm): 133

Độ dài cầu kính (mm): 0

Độ dài càng kính (mm): 148

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Nữ giới

Chất liệu viền kính: Kim loại

Chất liệu càng kính: Kim loại

Độ dài tròng kính (mm): 52

Độ dài cầu kính (mm): 19

Độ dài càng kính (mm): 148

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Nam giới

Chất liệu viền kính: Kim loại

Chất liệu càng kính: Kim loại

Độ dài tròng kính (mm): 56

Độ dài cầu kính (mm): 17

Độ dài càng kính (mm): 138

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Nữ giới

Chất liệu viền kính: Kim loại

Chất liệu càng kính: Kim loại

Độ dài tròng kính (mm): 58

Độ dài cầu kính (mm): 15

Độ dài càng kính (mm): 146

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Nữ giới

Chất liệu viền kính: Kim loại

Chất liệu càng kính: Kim loại

Độ dài tròng kính (mm): 57

Độ dài cầu kính (mm): 17

Độ dài càng kính (mm): 148

AVAILABILITY: In stock