Hiển thị 1–15 của 27 kết quả

  • Sort by:
Categories

Phân khúc: Unisex

Chất liệu viền kính: Titanium

Chất liệu càng kính: β-Titanium

Độ dài tròng kính (mm): 49

Độ dài cầu kính (mm): 20

Độ dài càng kính (mm): 148

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Unisex

Chất liệu viền kính: Titanium

Chất liệu càng kính: β-Titanium

Độ dài tròng kính (mm): 50

Độ dài cầu kính (mm): 19

Độ dài càng kính (mm): 148

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Unisex

Chất liệu viền kính: Titanium

Chất liệu càng kính: β-Titanium

Độ dài tròng kính (mm): 50

Độ dài cầu kính (mm): 20

Độ dài càng kính (mm): 148

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Unisex

Chất liệu viền kính: Titanium

Chất liệu càng kính: β-Titanium

Độ dài tròng kính (mm): 51

Độ dài cầu kính (mm): 19

Độ dài càng kính (mm): 145

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Unisex

Chất liệu viền kính: Titanium

Chất liệu càng kính: β-Titanium

Độ dài tròng kính (mm): 50

Độ dài cầu kính (mm): 18

Độ dài càng kính (mm): 147

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Unisex

Chất liệu viền kính: Titanium

Chất liệu càng kính: β-Titanium

Độ dài tròng kính (mm): 57

Độ dài cầu kính (mm): 17

Độ dài càng kính (mm): 147

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Unisex

Chất liệu viền kính: Titanium

Chất liệu càng kính: β-Titanium

Độ dài tròng kính (mm): 53

Độ dài cầu kính (mm): 17

Độ dài càng kính (mm): 147

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Unisex

Chất liệu viền kính: Acetate

Chất liệu càng kính: β-Titanium

Độ dài tròng kính (mm): 50

Độ dài cầu kính (mm): 19

Độ dài càng kính (mm): 148

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Unisex

Chất liệu viền kính: Acetate

Chất liệu càng kính: β-Titanium

Độ dài tròng kính (mm): 52

Độ dài cầu kính (mm): 16

Độ dài càng kính (mm): 148

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Unisex

Chất liệu viền kính: Acetate

Chất liệu càng kính: β-Titanium

Độ dài tròng kính (mm): 54

Độ dài cầu kính (mm): 16

Độ dài càng kính (mm): 148

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Nam giới

Chất liệu viền kính: Nhựa TR90

Chất liệu càng kính: Nhựa TR90

Độ dài tròng kính (mm): 54

Độ dài cầu kính (mm): 17

Độ dài càng kính (mm): 147

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Nam giới

Chất liệu viền kính: Nhựa TR90

Chất liệu càng kính: Nhựa TR90

Độ dài tròng kính (mm): 53

Độ dài cầu kính (mm): 17

Độ dài càng kính (mm): 147

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Nam giới

Chất liệu viền kính: Acetate/β-Titanium

Chất liệu càng kính: β-Titanium

Độ dài tròng kính (mm): 52

Độ dài cầu kính (mm): 18

Độ dài càng kính (mm): 148

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Nam giới

Chất liệu viền kính: Hợp kim

Chất liệu càng kính: Hợp kim

Độ dài tròng kính (mm): 53

Độ dài cầu kính (mm): 18

Độ dài càng kính (mm): 145

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Unisex

Chất liệu viền kính: Hợp kim

Chất liệu càng kính: Hợp kim

Độ dài tròng kính (mm): 50

Độ dài cầu kính (mm): 18

Độ dài càng kính (mm): 145

AVAILABILITY: In stock