Hiển thị 1–15 của 22 kết quả

  • Sort by:
Categories

Phân khúc: Unisex

Chất liệu viền kính: Nhựa acetate

Chất liệu càng kính: Nhựa acetate

Độ dài tròng kính (mm): 127

Độ dài cầu kính (mm): 0

Độ dài càng kính (mm): 140

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Nam giới

Chất liệu viền kính: Nhựa acetate

Chất liệu càng kính: Nhựa acetate

Độ dài tròng kính (mm): 127

Độ dài cầu kính (mm): 0

Độ dài càng kính (mm): 140

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Unisex

Chất liệu viền kính: Kim loại

Chất liệu càng kính: Kim loại

Độ dài tròng kính (mm): 53

Độ dài cầu kính (mm): 11

Độ dài càng kính (mm): 141

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Unisex

Chất liệu viền kính: Kim loại

Chất liệu càng kính: Kim loại

Độ dài tròng kính (mm): 49

Độ dài cầu kính (mm): 18

Độ dài càng kính (mm): 140

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Unisex

Chất liệu viền kính: Titanium

Chất liệu càng kính: Titanium

Độ dài tròng kính (mm): 56

Độ dài cầu kính (mm): 14

Độ dài càng kính (mm): 145

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Unisex

Chất liệu viền kính: Titanium

Chất liệu càng kính: Titanium

Độ dài tròng kính (mm): 56

Độ dài cầu kính (mm): 17

Độ dài càng kính (mm): 145

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Nam giới

Chất liệu viền kính: Titanium

Chất liệu càng kính: Titanium

Độ dài tròng kính (mm): 56

Độ dài cầu kính (mm): 14

Độ dài càng kính (mm): 145

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Nữ giới

Chất liệu viền kính: Nhựa acetate

Chất liệu càng kính: Nhựa acetate

Độ dài tròng kính (mm): 134

Độ dài cầu kính (mm): 0

Độ dài càng kính (mm): 145

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Nữ giới

Chất liệu viền kính: Nhựa Acetate

Chất liệu càng kính: Kim loại

Độ dài tròng kính (mm): 139

Độ dài cầu kính (mm): 0

Độ dài càng kính (mm): 150

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Nữ giới

Chất liệu viền kính: Kim loại

Chất liệu càng kính: Kim loại

Độ dài tròng kính (mm): 61

Độ dài cầu kính (mm): 16

Độ dài càng kính (mm): 147

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Nữ giới

Chất liệu viền kính: Kim loại

Chất liệu càng kính: Kim loại

Độ dài tròng kính (mm): 57

Độ dài cầu kính (mm): 17

Độ dài càng kính (mm): 148

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Nữ giới

Chất liệu viền kính: Kim loại

Chất liệu càng kính: Kim loại

Độ dài tròng kính (mm): 54

Độ dài cầu kính (mm): 17

Độ dài càng kính (mm): 148

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Unisex

Chất liệu viền kính:Kim loại

Chất liệu càng kính: Kim loại

Độ dài tròng kính (mm): 55

Độ dài cầu kính (mm): 15

Độ dài càng kính (mm): 145

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Unisex

Chất liệu viền kính: Kim loại

Chất liệu càng kính: Kim loại

Độ dài tròng kính (mm): 55

Độ dài cầu kính (mm): 17

Độ dài càng kính (mm): 145

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Nữ giới

Chất liệu viền kính: Kim loại

Chất liệu càng kính: Kim loại

Độ dài tròng kính (mm): 61

Độ dài cầu kính (mm): 15

Độ dài càng kính (mm): 147

AVAILABILITY: In stock