Hiển thị 1–15 của 25 kết quả

  • Sort by:
Categories

Phân khúc: Unisex

Chất liệu viền kính: Nhựa acetate

Chất liệu càng kính: Nhựa acetate

Độ dài tròng kính (mm): 46

Độ dài cầu kính (mm): 19

Độ dài càng kính (mm): 138

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Unisex

Chất liệu viền kính: Nhựa acetate

Chất liệu càng kính: Nhựa acetate

Độ dài tròng kính (mm): 49

Độ dài cầu kính (mm): 16

Độ dài càng kính (mm): 137

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Unisex

Chất liệu viền kính: Nhựa acetate

Chất liệu càng kính: Nhựa acetate

Độ dài tròng kính (mm): 45

Độ dài cầu kính (mm): 19

Độ dài càng kính (mm): 140

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Unisex

Chất liệu viền kính: Nhựa acetate

Chất liệu càng kính: Nhựa acetate

Độ dài tròng kính (mm): 49

Độ dài cầu kính (mm): 16

Độ dài càng kính (mm): 135

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Unisex

Chất liệu viền kính: TR90

Chất liệu càng kính: Kim loại

Độ dài tròng kính (mm): 53

Độ dài cầu kính (mm): 11

Độ dài càng kính (mm): 141

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Unisex

Chất liệu viền kính: Titanium

Chất liệu càng kính: Titanium

Độ dài tròng kính (mm): 51

Độ dài cầu kính (mm): 19

Độ dài càng kính (mm): 148

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Unisex

Chất liệu viền kính: Titanium

Chất liệu càng kính: Titanium

Độ dài tròng kính (mm): 51

Độ dài cầu kính (mm): 19

Độ dài càng kính (mm): 148

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Unisex

Chất liệu viền kính: Titanium

Chất liệu càng kính: Titanium

Độ dài tròng kính (mm): 51

Độ dài cầu kính (mm): 20

Độ dài càng kính (mm): 148

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Unisex

Chất liệu viền kính: Nhựa acetate

Chất liệu càng kính: Titanium

Độ dài tròng kính (mm): 52

Độ dài cầu kính (mm): 17

Độ dài càng kính (mm): 145

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Unisex

Chất liệu viền kính: Nhựa acetate

Chất liệu càng kính: Titanium

Độ dài tròng kính (mm): 52

Độ dài cầu kính (mm): 17

Độ dài càng kính (mm): 145

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Unisex

Chất liệu viền kính: Nhựa acetate

Chất liệu càng kính: Nhựa acetate

Độ dài tròng kính (mm): 50

Độ dài cầu kính (mm): 20

Độ dài càng kính (mm): 145

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Nữ giới

Chất liệu viền kính: Nhựa acetate

Chất liệu càng kính: Nhựa acetate

Độ dài tròng kính (mm): 51

Độ dài cầu kính (mm): 16

Độ dài càng kính (mm): 145

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Nam giới

Chất liệu viền kính: Nhựa acetate

Chất liệu càng kính: Nhựa acetate

Độ dài tròng kính (mm): 52

Độ dài cầu kính (mm): 18

Độ dài càng kính (mm): 145

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Unisex

Chất liệu viền kính: Nhựa acetate

Chất liệu càng kính: Kim loại

Độ dài tròng kính (mm): 50

Độ dài cầu kính (mm): 19

Độ dài càng kính (mm): 145

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Unisex

Chất liệu viền kính: Nhựa acetate

Chất liệu càng kính: Kim loại

Độ dài tròng kính (mm): 52

Độ dài cầu kính (mm): 20

Độ dài càng kính (mm): 145

AVAILABILITY: In stock