Hiển thị 1–15 của 44 kết quả

  • Sort by:
Categories

Phân khúc: Trẻ em

Chất liệu viền kính: Nhựa PPSU

Chất liệu càng kính: Nhựa PPSU

Độ dài tròng kính (mm): 47

Độ dài cầu kính (mm): 16

Độ dài càng kính (mm): 135

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Trẻ em

Chất liệu viền kính: Nhựa PPSU

Chất liệu càng kính: Nhựa PPSU

Độ dài tròng kính (mm): 46

Độ dài cầu kính (mm): 17

Độ dài càng kính (mm): 135

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Trẻ em

Chất liệu viền kính: Nhựa PPSU

Chất liệu càng kính: Nhựa PPSU

Độ dài tròng kính (mm): 47

Độ dài cầu kính (mm): 15

Độ dài càng kính (mm): 135

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Trẻ em

Chất liệu viền kính: Nhựa PPSU

Chất liệu càng kính: Nhựa PPSU

Độ dài tròng kính (mm): 47

Độ dài cầu kính (mm): 15

Độ dài càng kính (mm): 135

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Trẻ em

Chất liệu viền kính: Nhựa PPSU

Chất liệu càng kính: Nhựa PPSU

Độ dài tròng kính (mm): 46

Độ dài cầu kính (mm): 16

Độ dài càng kính (mm): 135

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Unisex

Chất liệu viền kính: Acetate

Chất liệu càng kính: Acetate

Độ dài tròng kính (mm): 51

Độ dài cầu kính (mm): 19

Độ dài càng kính (mm): 145

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Unisex

Chất liệu viền kính: Acetate

Chất liệu càng kính: Acetate

Độ dài tròng kính (mm): 54

Độ dài cầu kính (mm): 16

Độ dài càng kính (mm): 146

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Unisex

Chất liệu viền kính: Acetate

Chất liệu càng kính: Acetate

Độ dài tròng kính (mm): 49

Độ dài cầu kính (mm): 19

Độ dài càng kính (mm): 147

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Unisex

Chất liệu viền kính: Acetate

Chất liệu càng kính: Acetate

Độ dài tròng kính (mm): 49

Độ dài cầu kính (mm): 19

Độ dài càng kính (mm): 147

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Unisex

Chất liệu viền kính: Acetate

Chất liệu càng kính: Acetate

Độ dài tròng kính (mm): 49

Độ dài cầu kính (mm): 19

Độ dài càng kính (mm): 147

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Unisex

Chất liệu viền kính: Acetate

Chất liệu càng kính: Acetate

Độ dài tròng kính (mm): 54

Độ dài cầu kính (mm): 17

Độ dài càng kính (mm): 146

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Nữ giới

Chất liệu viền kính: Nhựa TR90

Chất liệu càng kính: β-TITANIUM

Độ dài tròng kính (mm): 52

Độ dài cầu kính (mm): 17

Độ dài càng kính (mm): 148

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Nữ giới

Chất liệu viền kính: Nhựa TR90

Chất liệu càng kính: β-TITANIUM

Độ dài tròng kính (mm): 50

Độ dài cầu kính (mm): 17

Độ dài càng kính (mm): 148

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Nữ giới

Chất liệu viền kính: Acetate

Chất liệu càng kính: Thép không rỉ

Độ dài tròng kính (mm): 49

Độ dài cầu kính (mm): 20

Độ dài càng kính (mm): 142

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Unisex

Chất liệu viền kính: Acetate + Kim loại

Chất liệu càng kính: Thép không rỉ

Độ dài tròng kính (mm): 46

Độ dài cầu kính (mm): 20

Độ dài càng kính (mm): 142

AVAILABILITY: In stock