Thiết kế cầu kính thép.

Chuôi kính khuyết móc, có thể kết hợp với dây chuyền đeo kính.

TÌNH TRẠNG:Còn hàng


Cầu kính và càng kính bằng ß-titanium siêu dẻo.

Chuôi kính khuyết móc, có thể kết hợp với dây chuyền đeo kính.

TÌNH TRẠNG:Còn hàng


Phong cách công sở chuyên nghiệp.

Chế tác từ titanium nguyên khối.

Thiết kế không viền kính.

TÌNH TRẠNG:Còn hàng


Phong cách công sở chuyên nghiệp.

Chế tác từ titanium nguyên khối.

Thiết kế nửa viền kính.

TÌNH TRẠNG:Còn hàng