Hiển thị 1–15 trong 18 kết quả

  • Sort by:

Phân khúc: Nam giới, Gọng vuông

Chất liệu viền kính: Nhựa acetate

Chất liệu càng kính: Hợp kim không rỉ + nhựa acetate

Độ dài tròng kính (mm): 52

Độ dài cầu kính (mm): 17

Độ dài càng kính (mm): 148

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Nam giới, Nữ giới, Gọng tròn

Chất liệu viền kính: Nhựa acetate

Chất liệu càng kính: Nhựa acetate

Độ dài tròng kính (mm): 50

Độ dài cầu kính (mm): 19

Độ dài càng kính (mm): 148

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Nam giới, Nữ giới, Gọng vuông

Chất liệu viền kính: Nhựa acetate

Chất liệu càng kính: Nhựa acetate

Độ dài tròng kính (mm): 53

Độ dài cầu kính (mm): 17

Độ dài càng kính (mm): 148

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Nam giới, Nữ giới, Gọng vuông

Chất liệu viền kính: Hợp kim không rỉ + nhựa TR90

Chất liệu càng kính: Hợp kim không rỉ + nhựa acetate

Độ dài tròng kính (mm): 52

Độ dài cầu kính (mm): 19

Độ dài càng kính (mm): 147

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Nam giới, Nữ giới, Gọng tròn

Chất liệu viền kính: Hợp kim không rỉ + nhựa TR90

Chất liệu càng kính: Hợp kim không rỉ + nhựa acetate

Độ dài tròng kính (mm): 52

Độ dài cầu kính (mm): 19

Độ dài càng kính (mm): 147

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Nam giới, Nữ giới, Gọng tròn

Chất liệu viền kính: Nhựa acetate + kim loại

Chất liệu càng kính: Nhựa acetate + kim loại

Độ dài tròng kính (mm): 50

Độ dài cầu kính (mm): 20

Độ dài càng kính (mm): 145

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Nam giới, Nữ giới, Gọng vuông

Chất liệu viền kính: Nhựa acetate + kim loại

Chất liệu càng kính: Nhựa acetate + kim loại

Độ dài tròng kính (mm): 52

Độ dài cầu kính (mm): 19

Độ dài càng kính (mm): 145

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Nam giới, Nữ giới, Aviator

Chất liệu viền kính: Nhựa acetate + kim loại

Chất liệu càng kính: Nhựa acetate + kim loại

Độ dài tròng kính (mm): 53

Độ dài cầu kính (mm): 16

Độ dài càng kính (mm): 145

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Nam giới, Gọng vuông

Chất liệu viền kính: Nhựa acetate + kim loại

Chất liệu càng kính: Nhựa acetate

Độ dài tròng kính (mm): 53

Độ dài cầu kính (mm): 17

Độ dài càng kính (mm): 148

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Nữ giới, Gọng tròn

Chất liệu viền kính: Kim loại

Chất liệu càng kính: Kim loại

Độ dài tròng kính (mm): 56

Độ dài cầu kính (mm): 16

Độ dài càng kính (mm): 145

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Nam giới, Nữ giới, Gọng tròn

Chất liệu viền kính: Kim loại

Chất liệu càng kính: Kim loại

Độ dài tròng kính (mm): 50

Độ dài cầu kính (mm): 20

Độ dài càng kính (mm): 145

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Nam giới, Nữ giới, Bản lớn

Chất liệu viền kính: Kim loại

Chất liệu càng kính: Nhựa acetate

Độ dài tròng kính (mm): 54

Độ dài cầu kính (mm): 18

Độ dài càng kính (mm): 145

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Nam giới, Nữ giới, Bản lớn

Chất liệu viền kính: Kim loại

Chất liệu càng kính: Nhựa acetate

Độ dài tròng kính (mm): 54

Độ dài cầu kính (mm): 18

Độ dài càng kính (mm): 145

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Nam giới, Nữ giới, Gọng tròn

Chất liệu viền kính: Kim loại

Chất liệu càng kính: Kim loại

Độ dài tròng kính (mm): 51

Độ dài cầu kính (mm): 20

Độ dài càng kính (mm): 145

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Nam giới, Nữ giới, Gọng vuông

Chất liệu viền kính: Kim loại

Chất liệu càng kính: Kim loại

Độ dài tròng kính (mm): 51

Độ dài cầu kính (mm): 20

Độ dài càng kính (mm): 145

AVAILABILITY: In stock