Hiển thị 1–15 trong 34 kết quả

  • Sort by:

Lấy cảm hứng từ thiết kế, nghệ thuật và văn hóa đại chúng, kính mắt Molsion là thương hiệu dành cho giới trẻ hiện đại, những người tiên phong sự đổi mới trong tương lai.


Phân khúc: Nam giới, Gọng vuông

Chất liệu viền kính: Nhựa acetate

Chất liệu càng kính: Hợp kim không rỉ + nhựa acetate

Độ dài tròng kính (mm): 52

Độ dài cầu kính (mm): 17

Độ dài càng kính (mm): 148

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Nam giới, Nữ giới, Gọng tròn

Chất liệu viền kính: Nhựa acetate

Chất liệu càng kính: Nhựa acetate

Độ dài tròng kính (mm): 50

Độ dài cầu kính (mm): 19

Độ dài càng kính (mm): 148

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Nam giới, Nữ giới, Gọng vuông

Chất liệu viền kính: Nhựa acetate

Chất liệu càng kính: Nhựa acetate

Độ dài tròng kính (mm): 53

Độ dài cầu kính (mm): 17

Độ dài càng kính (mm): 148

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Nam giới, Nữ giới, Gọng vuông

Chất liệu viền kính: Hợp kim không rỉ + nhựa TR90

Chất liệu càng kính: Hợp kim không rỉ + nhựa acetate

Độ dài tròng kính (mm): 52

Độ dài cầu kính (mm): 19

Độ dài càng kính (mm): 147

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Nam giới, Nữ giới, Gọng tròn

Chất liệu viền kính: Hợp kim không rỉ + nhựa TR90

Chất liệu càng kính: Hợp kim không rỉ + nhựa acetate

Độ dài tròng kính (mm): 52

Độ dài cầu kính (mm): 19

Độ dài càng kính (mm): 147

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Nam giới, Nữ giới, Gọng tròn

Chất liệu viền kính: Nhựa acetate + kim loại

Chất liệu càng kính: Nhựa acetate + kim loại

Độ dài tròng kính (mm): 50

Độ dài cầu kính (mm): 20

Độ dài càng kính (mm): 145

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Nam giới, Nữ giới, Gọng vuông

Chất liệu viền kính: Nhựa acetate + kim loại

Chất liệu càng kính: Nhựa acetate + kim loại

Độ dài tròng kính (mm): 52

Độ dài cầu kính (mm): 19

Độ dài càng kính (mm): 145

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Nam giới, Nữ giới, Aviator

Chất liệu viền kính: Nhựa acetate + kim loại

Chất liệu càng kính: Nhựa acetate + kim loại

Độ dài tròng kính (mm): 53

Độ dài cầu kính (mm): 16

Độ dài càng kính (mm): 145

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Nam giới, Gọng vuông

Chất liệu viền kính: Nhựa acetate + kim loại

Chất liệu càng kính: Nhựa acetate

Độ dài tròng kính (mm): 53

Độ dài cầu kính (mm): 17

Độ dài càng kính (mm): 148

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Nữ giới, Gọng tròn

Chất liệu viền kính: Kim loại

Chất liệu càng kính: Kim loại

Độ dài tròng kính (mm): 56

Độ dài cầu kính (mm): 16

Độ dài càng kính (mm): 145

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Nam giới, Nữ giới, Gọng tròn

Chất liệu viền kính: Kim loại

Chất liệu càng kính: Kim loại

Độ dài tròng kính (mm): 50

Độ dài cầu kính (mm): 20

Độ dài càng kính (mm): 145

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Nam giới, Nữ giới, Bản lớn

Chất liệu viền kính: Kim loại

Chất liệu càng kính: Nhựa acetate

Độ dài tròng kính (mm): 54

Độ dài cầu kính (mm): 18

Độ dài càng kính (mm): 145

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Nam giới, Nữ giới, Bản lớn

Chất liệu viền kính: Kim loại

Chất liệu càng kính: Nhựa acetate

Độ dài tròng kính (mm): 54

Độ dài cầu kính (mm): 18

Độ dài càng kính (mm): 145

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Nam giới, Nữ giới, Gọng tròn

Chất liệu viền kính: Kim loại

Chất liệu càng kính: Kim loại

Độ dài tròng kính (mm): 51

Độ dài cầu kính (mm): 20

Độ dài càng kính (mm): 145

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Nam giới, Nữ giới, Gọng vuông

Chất liệu viền kính: Kim loại

Chất liệu càng kính: Kim loại

Độ dài tròng kính (mm): 51

Độ dài cầu kính (mm): 20

Độ dài càng kính (mm): 145

AVAILABILITY: In stock