Showing 1–15 of 16 results

  • Sort by:
Categories
Lấy cảm hứng từ thiết kế, nghệ thuật và văn hóa đại chúng, kính mắt Molsion là thương hiệu dành cho giới trẻ hiện đại, những người tiên phong sự đổi mới trong tương lai.

Phân khúc:Nữ giới, Bản lớn

Chất liệu viền kính : Nhựa TR90

Chất liệu càng kính: Nhựa acetate

Độ dài tròng kính (mm): 59

Độ dài cầu kính (mm): 59

Độ dài càng kính (mm): 147

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Nữ giới, Bản lớn

Chất liệu viền kính: Nhựa TR90

Chất liệu càng kính: Nhựa acetate

Độ dài tròng kính (mm): 61

Độ dài cầu kính (mm): 14

Độ dài càng kính (mm): 145

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Nữ giới, Bản lớn

Chất liệu viền kính: Nhựa TR90 + Kim loại

Chất liệu càng kính: Kim loại

Độ dài tròng kính (mm): 57

Độ dài cầu kính (mm): 18

Độ dài càng kính (mm): 150

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Nữ giới, Bản lớn

Chất liệu viền kính: Nhựa TR90 + Kim loại

Chất liệu càng kính: Kim loại

Độ dài tròng kính (mm): 58

Độ dài cầu kính (mm): 17

Độ dài càng kính (mm): 145

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Nam giới, Gọng vuông

Chất liệu viền kính: Hợp kim không rỉ

Chất liệu càng kính: Hợp kim không rỉ

Độ dài tròng kính (mm): 144

Độ dài cầu kính (mm): –

Độ dài càng kính (mm): 147

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Nam giới, Nữ giới, Gọng tròn

Chất liệu viền kính: Hợp kim không rỉ

Chất liệu càng kính: Kim loại

Độ dài tròng kính (mm): 58

Độ dài cầu kính (mm): 15

Độ dài càng kính (mm): 145

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Nam giới, Nữ giới, Aviator

Chất liệu viền kính: Kim loại

Chất liệu càng kính: Kim loại

Độ dài tròng kính (mm): 58

Độ dài cầu kính (mm): 15

Độ dài càng kính (mm): 145

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Nữ giới, Bản lớn

Chất liệu viền kính: Kim loại

Chất liệu càng kính: Kim loại

Độ dài tròng kính (mm): 60

Độ dài cầu kính (mm): 14

Độ dài càng kính (mm): 145

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Nữ giới, Bản lớn

Chất liệu viền kính: Kim loại

Chất liệu càng kính: Kim loại

Độ dài tròng kính (mm): 59

Độ dài cầu kính (mm): 14

Độ dài càng kính (mm): 145

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Nam giới, Aviator

Chất liệu viền kính: Kim loại

Chất liệu càng kính: Kim loại

Độ dài tròng kính (mm): 57

Độ dài cầu kính (mm): 16

Độ dài càng kính (mm): 150

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Nam giới, Nữ giới, Gọng tròn

Chất liệu viền kính: Kim loại

Chất liệu càng kính: Kim loại

Độ dài tròng kính (mm): 56

Độ dài cầu kính (mm): 17

Độ dài càng kính (mm): 150

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Nam giới, Nữ giới, Gọng tròn

Chất liệu viền kính: Kim loại

Chất liệu càng kính: Kim loại

Độ dài tròng kính (mm): 54

Độ dài cầu kính (mm): 19

Độ dài càng kính (mm): 150

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Nam giới, Nữ giới, Gọng vuông

Chất liệu viền kính: Kim loại

Chất liệu càng kính: Kim loại

Độ dài tròng kính (mm): 57

Độ dài cầu kính (mm): 17

Độ dài càng kính (mm): 145

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Nam giới, Nữ giới, Gọng vuông

Chất liệu viền kính: Kim loại

Chất liệu càng kính: Kim loại

Độ dài tròng kính (mm): 55

Độ dài cầu kính (mm): 20

Độ dài càng kính (mm): 145

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Nam giới, Aviator

Chất liệu viền kính: Hợp kim không rỉ

Chất liệu càng kính: Hợp kim không rỉ

Độ dài tròng kính (mm): 60

Độ dài cầu kính (mm): 14

Độ dài càng kính (mm): 147

AVAILABILITY: In stock